Aktualności instytutowe – październik 2015

Łazik naszych studentów zajął szóste miejsce w konkursie European Rover Challenge 2015.

W piątek, 3 października, sukcesem zakończyły się dwie obrony doktoratów: Piotr Witkowski obronił pracę „Złożoność pewnych logik z monadycznymi programami Datalogowymi”, a Łukasz Stafiniak obronił pracę „GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions”.

Artur Jeż dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2014.

Rozpoczyna się realizacja pięciu nowych grantów. W konkursie OPUS 8 najlepiej spośród 50 zgłoszeń został oceniony wniosek dra Artura Jeża, a trzecie miejsce zajął wniosek prof. Witolda Charatonika; w konkursie SONATA 8 dr dr Jan Chorowski, Jakub Michaliszyn i Jan Otop zajęli całe podium. Projekty to:

 • Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny, Artur Jeż.
 • Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu, Witold Charatonik.
 • Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy, Jan Chorowski.
 • Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji, Jakub Michaliszyn.
 • Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych, Jan Otop.

W dniach 20-24 września w instytucie odbyły się konferencje Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods oraz International Symposium on Frontiers of Combining Systems. Głównym organizatorem był Hans de Nivelle.

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin studiów, dający studentom między innymi prawo do udziału w tworzeniu i modyfikowaniu programów kształcenia: http://www.uni.wroc.pl/studia/regulamin-studi%C3%B3w .

Artur Jeż został zaproszony do komitetów programowych DLT 2015, STACS 2016 i MFCS 2016, a Jan Otop do rozszerzonego komitetu programowego CAV 2016.

Ważne publikacje:

 • Jaroslaw Byrka, Thomas Pensyl, Bartosz Rybicki, Joachim Spoerhase, Aravind Srinivasan, Khoa Trinh: An Improved Approximation Algorithm for Knapsack Median Using Sparsification. European Symposium on Algorithms (ESA 2015).
 • Tomasz Gogacz and Jerzy Marcinkowski. The Hunt for a Red Spider: Conjunctive Query Determinacy Is Undecidable (LICS 2015).
 • Artur Jeż: Context Unification is in PSPACE. International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP 2014).
 • Artur Jeż: Faster Fully Compressed Pattern Matching by Recompression. ACM Transactions on Algorithms (TALG).
 • Jakub Michaliszyn, Emanuel Kieroński, Jan Otop: On the Decidability of Elementary Modal Logics, ACM Transactions on Computational Logic (TOCL).
 • Krishnendu Chatterjee, Thomas A. Henzinger, Jan Otop, Yaron Welner: Quantitative Fair Simulation Games, Information and Computation (IANDC)
Reklamy