Aktualności instytutowe – listopad 2015

Praca Pawła Gawrychowskiego i Damiana Straszaka Strong Inapproximability of the Shortest Reset Word została uznana za „Best paper” na konferencji Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS15).

Sukcesem zakończyła się obrona pracy doktorskiej Marka Szykuły pod tytułem „Algorytmy dla automatów synchronizowalnych”. Streszczenie doktoratu znajduje się na stronie http://www.wmi.uni.wroc.pl/doktoraty. Marek jest zatrudniony jako asystent w naszym instytucie.

Marcin Bieńkowski dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2015. Arturowi Jeżowi przyznano to stypendium w poprzednim roku.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr (http://www.bobr.edu.pl) został wyróżniony „Informatics Europe Best Practices in Education Award“ przez Informatics Europe, którego Instytut Informatyki UWr jest członkiem. Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Maciej M Sysło; jest on bezpłatny dla uczniów, a jego organizatorzy pracują społecznie; bierze w nim udział blisko 40 krajów i milion uczniów z pięciu kontynentów (http://www.bebras.org/). Polska była drugim po Litwie krajem, w którym przeprowadzono ten konkurs. Dwukrotnie (w 2008 i 2013) w Toruniu zorganizowano międzynarodowe warsztaty tego konkursu. W 2013 roku tę samą nagrodę uzyskał projekt Informatyka+ Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którego kierownikiem merytorycznym był Maciej M Sysło.

Anna M. Bartkowiak jest członkiem komitetów programowych 15th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), 5th World Congress on Information and Communication Technologies oraz 15th International Conference on Hybrid Intelligent Systems.

Katarzyna Paluch jest członkiem komitetu programowego 41th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS16).

W nowym roku akademickim ukazała się książka Stiepanowa i Rose’a pt. „Od matematyki do programowania uogólnionego”, przełożona przez Zdzisława Płoskiego. Jest to już plus minus jego dwudziesty przekład.

W tym semestrze po raz pierwszy jest prowadzony w instytucie informatyki zaawansowany wykład z logiki dla informatyków, przeznaczony dla studentów pierwszego semestru. Studenci poznają na nim między innymi gry Ehrenfeuchta-Fraisse’go oraz wyrażalność arytmetyki Peana. Na wykład zapisało się 24 studentów.

Ciekawe publikacje:

 • Thomas A. Henzinger, Jan Otop, Roopsha Samanta. Lipschitz Robustness of Timed {I/O} Systems”  International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI16).
 • P. Gospodarczyk, P. Woźny. Merging of Bézier curves with box constraints. Journal of Computational and Applied Mathematics 296 (2016), 265-274.
 • Anna M. Bartkowiak, Radoslaw Zimroz. Probabilistic Principal Components and Mixtures, How This Works. Computer Information Systems and Industrial Management, Proceedings of 14th IFIP TC 8 International Conference (CISIM15), LNCS 9339, pp. 24–35.
 • Anna M. Bartkowiak, Radoslaw Zimroz. NMF and PCA as applied to gearbox data. Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL15), LNCS 9375, pp. 199-206.
 • Pratik Ghosal, Adam Kunysz, Katarzyna Paluch. Characterisation of Strongly Stable Matchings. ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA16).
Reklamy

Aktualności instytutowe – październik 2015

Łazik naszych studentów zajął szóste miejsce w konkursie European Rover Challenge 2015.

W piątek, 3 października, sukcesem zakończyły się dwie obrony doktoratów: Piotr Witkowski obronił pracę „Złożoność pewnych logik z monadycznymi programami Datalogowymi”, a Łukasz Stafiniak obronił pracę „GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions”.

Artur Jeż dostał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW 2014.

Rozpoczyna się realizacja pięciu nowych grantów. W konkursie OPUS 8 najlepiej spośród 50 zgłoszeń został oceniony wniosek dra Artura Jeża, a trzecie miejsce zajął wniosek prof. Witolda Charatonika; w konkursie SONATA 8 dr dr Jan Chorowski, Jakub Michaliszyn i Jan Otop zajęli całe podium. Projekty to:

 • Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny, Artur Jeż.
 • Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu, Witold Charatonik.
 • Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy, Jan Chorowski.
 • Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji, Jakub Michaliszyn.
 • Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych, Jan Otop.

W dniach 20-24 września w instytucie odbyły się konferencje Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods oraz International Symposium on Frontiers of Combining Systems. Głównym organizatorem był Hans de Nivelle.

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin studiów, dający studentom między innymi prawo do udziału w tworzeniu i modyfikowaniu programów kształcenia: http://www.uni.wroc.pl/studia/regulamin-studi%C3%B3w .

Artur Jeż został zaproszony do komitetów programowych DLT 2015, STACS 2016 i MFCS 2016, a Jan Otop do rozszerzonego komitetu programowego CAV 2016.

Ważne publikacje:

 • Jaroslaw Byrka, Thomas Pensyl, Bartosz Rybicki, Joachim Spoerhase, Aravind Srinivasan, Khoa Trinh: An Improved Approximation Algorithm for Knapsack Median Using Sparsification. European Symposium on Algorithms (ESA 2015).
 • Tomasz Gogacz and Jerzy Marcinkowski. The Hunt for a Red Spider: Conjunctive Query Determinacy Is Undecidable (LICS 2015).
 • Artur Jeż: Context Unification is in PSPACE. International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP 2014).
 • Artur Jeż: Faster Fully Compressed Pattern Matching by Recompression. ACM Transactions on Algorithms (TALG).
 • Jakub Michaliszyn, Emanuel Kieroński, Jan Otop: On the Decidability of Elementary Modal Logics, ACM Transactions on Computational Logic (TOCL).
 • Krishnendu Chatterjee, Thomas A. Henzinger, Jan Otop, Yaron Welner: Quantitative Fair Simulation Games, Information and Computation (IANDC)